* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Пакетен прекъсвач VARIO

ПАКЕТНИ ПРЕКЪСВАЧИ VCF

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1013460 VCF02 Пакетен прекъсвач VARIO, 12A бр. 45.35 лв. 54.42 лв.
1013461 VCF01 Пакетен прекъсвач VARIO, 20A бр. 45.00 лв. 54.00 лв.
1013462 VCF0 Пакетен прекъсвач VARIO, 25A бр. 44.50 лв. 53.40 лв.
1013463 VCF1 Пакетен прекъсвач VARIO, 32A бр. 50.35 лв. 60.42 лв.
1013464 VCF2 Пакетен прекъсвач VARIO, 40A бр. 60.85 лв. 73.02 лв.
1013465 VCF3 Пакетен прекъсвач VARIO, 63A бр. 76.00 лв. 91.20 лв.
1013466 VCF4 Пакетен прекъсвач VARIO, 80A бр. 115.15 лв. 138.18 лв.
1013467 VCF5 Пакетен прекъсвач VARIO, 125A бр. 218.45 лв. 262.14 лв.
1013468 VCF6 Пакетен прекъсвач VARIO, 175A бр. 364.15 лв. 436.98 лв.
1013469 VCF02GE Главен прекъсвач VARIO, 10A бр. 73.75 лв. 88.50 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.