* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Безхалогенни кабели FG16M16, FG16OM16 негорим

Индустриални безхалогенни силови и сигнални кабели - FG16M16, FG16OM16  600/1000 V (ИТАЛИЯ) неразпространява горенето

 АНАЛОГ НА N2XH, СХПн/В

Страна производител: Италия
Напрежение: 0,6/1kV
Монтаж при температура над 0 градуса/С
Експлоатация при температура до +90 градуса/C
Температура на късо съединение: +250 градуса/C (максимална продължителност 5 сек.)
Допустим радиус на огъване: 4 пъти диаметъра на кабела.
Подходящ за полагане на открито.
 • Висококачествен силов безхалогенен кабел с гъвкави многожични медни проводници за пренос на енергия и предаване на сигнали в закрити помещения и на открито, както и в среди с висока влажност..
 • Подходящ е за въздушен монтаж и за неподвижно полагане в тръба или кабелен канал, на стени или метални структури.
 • За употреба на места, където в случай на пожар хората са изложени на големи рискове поради емисията на дим, токсични и корозивни газове, и в които се цели да се избегнат вреди по оборудването и съоръженията.
 • Могат да бъдат пряко или непряко полагани в земя.
 • Страна производител: Италия
 • Напрежение: 0,6/1kV
 • Монтаж при температура над 0 градуса/С
 • Експлоатация при температура до +90 градуса/C
 • Температура на късо съединение: +250 градуса/C (максимална продължителност 5 сек.)
 • Допустим радиус на огъване: 4 пъти диаметъра на кабела.
 • Цвят: ЗЕЛЕН
 • При горене не отделя дим и вредни и корозивни газове
 • Подходящ за полагане на открито.

КАТАЛОГ Кабели FG16M16

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
FG16M16 1X10B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x10мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X16B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x16мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X25B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x25мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X35B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x35мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X50B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x50мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X70B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x70мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X95B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x95мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X120B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x120мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X150B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x150мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X185B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x185мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X240B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x240мм2, 0.6/1 kV м.
FG16M16 1X300B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x300мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 2X1,5B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x1,5мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 2X2,5B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x2,5мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 2X4B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x4мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 2X6B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x6мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 2X10B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x10мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 2X16B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x16мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 2X25B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x25мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 2X35B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x35мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 2X50B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x50мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 3G1,5B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x1,5мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 3G2,5B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x2,5мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 3G4B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x4мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 3G6B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x6мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 3G10B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x10мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 3G16B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x16мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 3G25B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x25мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 3G35B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x35мм2, 0.6/1 kV м.
FG16OM16 3G50B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x50мм2, 0.6/1 kV м.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.