* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Безхалогенни кабели FG16M16, FG16OM16 негорим

Индустриални безхалогенни силови и сигнални кабели - FG16M16, FG16OM16  600/1000 V (ИТАЛИЯ) неразпространява горенето

 АНАЛОГ НА N2XH, СХПн/В

Страна производител: Италия
Напрежение: 0,6/1kV
Монтаж при температура над 0 градуса/С
Експлоатация при температура до +90 градуса/C
Температура на късо съединение: +250 градуса/C (максимална продължителност 5 сек.)
Допустим радиус на огъване: 4 пъти диаметъра на кабела.
Подходящ за полагане на открито.
 • Висококачествен силов безхалогенен кабел с гъвкави многожични медни проводници за пренос на енергия и предаване на сигнали в закрити помещения и на открито, както и в среди с висока влажност..
 • Подходящ е за въздушен монтаж и за неподвижно полагане в тръба или кабелен канал, на стени или метални структури.
 • За употреба на места, където в случай на пожар хората са изложени на големи рискове поради емисията на дим, токсични и корозивни газове, и в които се цели да се избегнат вреди по оборудването и съоръженията.
 • Могат да бъдат пряко или непряко полагани в земя.
 • Страна производител: Италия
 • Напрежение: 0,6/1kV
 • Монтаж при температура над 0 градуса/С
 • Експлоатация при температура до +90 градуса/C
 • Температура на късо съединение: +250 градуса/C (максимална продължителност 5 сек.)
 • Допустим радиус на огъване: 4 пъти диаметъра на кабела.
 • Цвят: ЗЕЛЕН
 • При горене не отделя дим и вредни и корозивни газове
 • Подходящ за полагане на открито.

КАТАЛОГ Кабели FG16M16

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
FG16M16 1X10B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x10мм2, 0.6/1 kV м. 4.13 лв. 4.96 лв.
FG16M16 1X16B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x16мм2, 0.6/1 kV м. 6.03 лв. 7.24 лв.
FG16M16 1X25B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x25мм2, 0.6/1 kV м. 8.89 лв. 10.67 лв.
FG16M16 1X35B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x35мм2, 0.6/1 kV м. 11.99 лв. 14.39 лв.
FG16M16 1X50B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x50мм2, 0.6/1 kV м. 16.89 лв. 20.27 лв.
FG16M16 1X70B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x70мм2, 0.6/1 kV м. 23.33 лв. 28.00 лв.
FG16M16 1X95B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x95мм2, 0.6/1 kV м. 30.56 лв. 36.67 лв.
FG16M16 1X120B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x120мм2, 0.6/1 kV м. 38.47 лв. 46.16 лв.
FG16M16 1X150B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x150мм2, 0.6/1 kV м. 48.24 лв. 57.89 лв.
FG16M16 1X185B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x185мм2, 0.6/1 kV м. 58.56 лв. 70.27 лв.
FG16M16 1X240B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x240мм2, 0.6/1 kV м. 76.87 лв. 92.24 лв.
FG16M16 1X300B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16M16 1x300мм2, 0.6/1 kV м. 95.93 лв. 115.12 лв.
FG16OM16 2X1,5B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x1,5мм2, 0.6/1 kV м. 1.95 лв. 2.34 лв.
FG16OM16 2X2,5B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x2,5мм2, 0.6/1 kV м. 2.71 лв. 3.25 лв.
FG16OM16 2X4B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x4мм2, 0.6/1 kV м. 3.88 лв. 4.66 лв.
FG16OM16 2X6B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x6мм2, 0.6/1 kV м. 5.71 лв. 6.85 лв.
FG16OM16 2X10B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x10мм2, 0.6/1 kV м. 12.38 лв. 14.86 лв.
FG16OM16 2X16B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x16мм2, 0.6/1 kV м. 18.08 лв. 21.70 лв.
FG16OM16 2X25B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x25мм2, 0.6/1 kV м. 24.47 лв. 29.36 лв.
FG16OM16 2X35B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x35мм2, 0.6/1 kV м. 34.36 лв. 41.23 лв.
FG16OM16 2X50B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 2x50мм2, 0.6/1 kV м. 36.38 лв. 43.66 лв.
FG16OM16 3G1,5B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x1,5мм2, 0.6/1 kV м. 2.49 лв. 2.99 лв.
FG16OM16 3G2,5B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x2,5мм2, 0.6/1 kV м. 3.55 лв. 4.26 лв.
FG16OM16 3G4B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x4мм2, 0.6/1 kV м. 5.08 лв. 6.10 лв.
FG16OM16 3G6B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x6мм2, 0.6/1 kV м. 6.99 лв. 8.39 лв.
FG16OM16 3G10B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x10мм2, 0.6/1 kV м. 11.78 лв. 14.14 лв.
FG16OM16 3G16B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x16мм2, 0.6/1 kV м. 17.54 лв. 21.05 лв.
FG16OM16 3G25B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x25мм2, 0.6/1 kV м. 26.56 лв. 31.87 лв.
FG16OM16 3G35B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x35мм2, 0.6/1 kV м. 36.64 лв. 43.97 лв.
FG16OM16 3G50B Безхалогенен кабел, неподдържащ горене, FG16OM16 3x50мм2, 0.6/1 kV м. 53.15 лв. 63.78 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19