* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел N2XY

Кабел N2XY

Силов кабел с медни жила за напрежение Uo/U 0.6/1кV с повишена XLPE изолация и PVC обвивка , за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, скрит или открит монтаж.

Произведено съгласно VDE 0276-603 и HD 383. експлоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел N2XY

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043596 кабел N2XY 1х10 м.
1043597 кабел N2XY 1х16 м.
1043598 кабел N2XY 1x25  м.
1043599 кабел N2XY 1x35 м.
1043600 кабел N2XY 1x50 м.
1043601 кабел N2XY 1x70 м.
1043602 кабел N2XY 1x95 м.
1043603 кабел N2XY 1x120 м.
1043604 кабел N2XY 1x150 м.
1043605 кабел N2XY 1x185 м.
1043606 кабел N2XY 1x240 м.
1043607 кабел N2XY 1x300 м.
1043608 кабел N2XY 1x400 м.
1043609 кабел N2XY 1x500 м.
1043610 кабел N2XY 2x16 м.
1043611 кабел N2XY 2x25 м.
1043612 кабел N2XY 2x35 м.
1043613 кабел N2XY 2x50 м.
1043614 кабел N2XY 3x4 м.
1043615 кабел N2XY 3x4 + 2.5 м.
1043616 кабел N2XY 3x6 м.
1043617 кабел N2XY 3x6 + 4 м.
1043618 кабел N2XY 3x10 м.
1043619 кабел N2XY 3x10 + 6 м.
1043620 кабел N2XY 3x16 м.
1043621 кабел N2XY 3x16 + 10 м.
1043622 кабел N2XY 3x25 м.
1043623 кабел N2XY 3x25 + 16 м.
1043624 кабел N2XY 3x35 м.
1043625 кабел N2XY 3x35 + 16 м.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.