* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
EZ9EUB108 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, вграден монтаж, 1 ред 8 модула, 2 клеми земя/нула, бяла врата бр. 19.50 лв. 23.40 лв.
EZ9EUA108 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, вграден монтаж, 1 ред 8 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата бр. 19.60 лв. 23.52 лв.
EZ9EUB112 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, вграден монтаж, 1 ред 12 модула, 2 клеми земя/нула, бяла врата бр. 22.35 лв. 26.82 лв.
EZ9EUA112 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, вграден монтаж, 1 ред 12 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата бр. 23.30 лв. 27.96 лв.
EZ9EUB118 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, вграден монтаж, 1 ред 18 модула, 2 клеми земя/нула, бяла врата бр. 28.60 лв. 34.32 лв.
EZ9EUA118 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, вграден монтаж, 1 ред 18модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата бр. 28.70 лв. 34.44 лв.
EZ9EUB212 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, вграден монтаж, 2 реда 24 модула, 2 клеми земя/нула, бяла врата бр. 33.75 лв. 40.50 лв.
EZ9EUA212 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, вграден монтаж, 2 реда 24 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата бр. 34.00 лв. 40.80 лв.
EZ9EUB312 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, вграден монтаж, 3 реда 36 модула, 2 клеми земя/нула, бяла врата бр. 48.45 лв. 58.14 лв.
EZ9EUA312 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, вграден монтаж, 3 реда 36 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата бр. 55.40 лв. 66.48 лв.
EZ9EUD108 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, открит монтаж, 1 ред 8 модула, 2 клеми земя/нула, бяла врата бр. 19.30 лв. 23.16 лв.
EZ9EUC108 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, открит монтаж, 1 ред 8 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата бр. 19.40 лв. 23.28 лв.
EZ9EUD112 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, открит монтаж, 1 ред 12 модула, 2 клеми за земя/нула, бяла врата бр. 22.15 лв. 26.58 лв.
EZ9EUC112 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, открит монтаж, 1 ред 12 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата бр. 23.05 лв. 27.66 лв.
EZ9EUD118 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, открит монтаж, 1 ред 18 модула, 2 клеми земя/нула, бяла врата бр. 28.30 лв. 33.96 лв.
EZ9EUC118 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, открит монтаж, 1 ред 18 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата бр. 28.40 лв. 34.08 лв.
EZ9EUD212 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, открит монтаж, 2 реда 24 модула, 2 клеми земя/нула, бяла врата бр. 33.45 лв. 40.14 лв.
EZ9EUC212 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, открит монтаж, 2 реда 24 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата бр. 33.60 лв. 40.32 лв.
EZ9EUD312 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, открит монтаж, 3 реда 36 модула, 2 клеми земя/нула, бяла врата бр. 48.40 лв. 58.08 лв.
EZ9EUC312 Модулно табло, Schneider Easy9 EU, открит монтаж, 3 реда 36 модула, 2 клеми земя/нула, опушена врата бр. 55.35 лв. 66.42 лв.
EZ9XPC04 Конектори за разпределителен гребен 35 mm², Easy 9, компл. от 4 бр. 11.10 лв. 13.32 лв.
EZ9XPE110 Крайна капачка за разпределителен гребен, Easy 9, 1P, комплект от 10 бр. 6.05 лв. 7.26 лв.
EZ9XPE310 Крайна капачка за разпределителен гребен, Easy 9, 3P, комплект от 10 бр. 6.45 лв. 7.74 лв.
EZ9XPH112 Разпределителен гребен, Easy 9, 1P, 63 A, 12 модула бр. 5.95 лв. 7.14 лв.
EZ9XPH157 Разпределителен гребен, Easy 9, 1P, 63 A, 57 модула бр. 27.95 лв. 33.54 лв.
EZ9XPH312 Разпределителен гребен, Easy 9, 3P, 63 A, 12 модула бр. 11.15 лв. 13.38 лв.
EZ9XPH357 Разпределителен гребен, Easy 9, 3P, 63 A, 57 модула бр. 52.90 лв. 63.48 лв.
EZ9XPH612 Захранващ гребен, Easy9 XP, 1P+N, 63 A, 12 модула бр. 12.70 лв. 15.24 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.