* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
EZ9F35106 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 6A, крива С бр. 6.71 лв. 8.05 лв.
EZ9F35110 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 10A, крива С бр. 5.79 лв. 6.95 лв.
EZ9F35116 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 16A, крива С бр. 5.79 лв. 6.95 лв.
EZ9F35120 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 20A, крива С бр. 5.79 лв. 6.95 лв.
EZ9F35125 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 25A, крива С бр. 5.79 лв. 6.95 лв.
EZ9F35132 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 32A, крива С бр. 5.88 лв. 7.06 лв.
EZ9F35140 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 40A, крива С бр. 7.04 лв. 8.45 лв.
EZ9F35150 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 50A, крива С бр. 9.88 лв. 11.86 лв.
EZ9F35163 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 63A, крива С бр. 11.88 лв. 14.26 лв.
EZ9F35206 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 6A, крива С бр. 14.78 лв. 17.74 лв.
EZ9F35210 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 10A, крива С бр. 13.57 лв. 16.28 лв.
EZ9F35216 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 16A, крива С бр. 13.57 лв. 16.28 лв.
EZ9F35220 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 20A, крива С бр. 13.57 лв. 16.28 лв.
EZ9F35225 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 25A, крива С бр. 13.57 лв. 16.28 лв.
EZ9F35232 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 32A, крива С бр. 13.57 лв. 16.28 лв.
EZ9F35240 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 40A, крива С бр. 17.63 лв. 21.16 лв.
EZ9F35306 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 6A, крива С бр. 21.46 лв. 25.75 лв.
EZ9F35310 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 10A, крива С бр. 18.58 лв. 22.30 лв.
EZ9F35316 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 16A, крива С бр. 18.58 лв. 22.30 лв.
EZ9F35320 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 20A, крива С бр. 18.58 лв. 22.30 лв.
EZ9F35325 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 25A, крива С бр. 18.58 лв. 22.30 лв.
EZ9F35332 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 32A, крива С бр. 19.00 лв. 22.80 лв.
EZ9F35340 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 40A, крива С бр. 23.46 лв. 28.15 лв.
EZ9F35350 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 50A, крива С бр. 32.83 лв. 39.40 лв.
EZ9F35363 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 63A, крива С бр. 38.50 лв. 46.20 лв.
EZ9F35410 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 10A, крива С бр. 32.01 лв. 38.41 лв.
EZ9F35425 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 25A, крива С бр. 32.01 лв. 38.41 лв.
EZ9F35432 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 32A, крива С бр. 33.87 лв. 40.64 лв.
EZ9F35440 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 40A, крива С бр. 38.16 лв. 45.79 лв.
EZ9F35450 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 50A, крива С бр. 43.05 лв. 51.66 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.