* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
EZ9F35106 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 6A, крива С бр. 6.35 лв. 7.62 лв.
EZ9F35110 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 10A, крива С бр. 5.45 лв. 6.54 лв.
EZ9F35116 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 16A, крива С бр. 5.45 лв. 6.54 лв.
EZ9F35120 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 20A, крива С бр. 5.45 лв. 6.54 лв.
EZ9F35125 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 25A, крива С бр. 5.45 лв. 6.54 лв.
EZ9F35132 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 32A, крива С бр. 5.55 лв. 6.66 лв.
EZ9F35140 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 40A, крива С бр. 6.65 лв. 7.98 лв.
EZ9F35150 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 50A, крива С бр. 9.35 лв. 11.22 лв.
EZ9F35163 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 1P C 63A, крива С бр. 11.20 лв. 13.44 лв.
EZ9F35206 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 6A, крива С бр. 14.00 лв. 16.80 лв.
EZ9F35210 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 10A, крива С бр. 12.85 лв. 15.42 лв.
EZ9F35216 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 16A, крива С бр. 12.85 лв. 15.42 лв.
EZ9F35220 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 20A, крива С бр. 12.85 лв. 15.42 лв.
EZ9F35225 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 25A, крива С бр. 12.85 лв. 15.42 лв.
EZ9F35232 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 32A, крива С бр. 12.85 лв. 15.42 лв.
EZ9F35240 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 2P C 40A, крива С бр. 16.65 лв. 19.98 лв.
EZ9F35306 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 6A, крива С бр. 20.25 лв. 24.30 лв.
EZ9F35310 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 10A, крива С бр. 17.55 лв. 21.06 лв.
EZ9F35316 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 16A, крива С бр. 17.55 лв. 21.06 лв.
EZ9F35320 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 20A, крива С бр. 17.55 лв. 21.06 лв.
EZ9F35325 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 25A, крива С бр. 17.55 лв. 21.06 лв.
EZ9F35332 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 32A, крива С бр. 17.95 лв. 21.54 лв.
EZ9F35340 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 40A, крива С бр. 22.15 лв. 26.58 лв.
EZ9F35350 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 50A, крива С бр. 31.00 лв. 37.20 лв.
EZ9F35363 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 3P C 63A, крива С бр. 36.35 лв. 43.62 лв.
EZ9F35410 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 10A, крива С бр. 30.20 лв. 36.24 лв.
EZ9F35425 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 25A, крива С бр. 30.20 лв. 36.24 лв.
EZ9F35432 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 32A, крива С бр. 32.00 лв. 38.40 лв.
EZ9F35440 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 40A, крива С бр. 36.00 лв. 43.20 лв.
EZ9F35450 Автоматичен прекъсвач , Easy9 MCB XP 4P C 50A, крива С бр. 40.60 лв. 48.72 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19