* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
EZ9R32225 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 2P 25A 30mA AC бр. 42.55 лв. 51.06 лв.
EZ9R32240 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 2P 40A 30mA AC бр. 43.00 лв. 51.60 лв.
EZ9R32263 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 2P 63A 30mA AC бр. 68.05 лв. 81.66 лв.
EZ9R32425 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 4P 25A 30mA AC бр. 76.60 лв. 91.92 лв.
EZ9R32440 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 4P 40A 30mA AC бр. 78.95 лв. 94.74 лв.
EZ9R32463 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 4P 63A 30mA AC бр. 103.05 лв. 123.66 лв.
EZ9R62225 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 2P 25A 300mA AC бр. 50.80 лв. 60.96 лв.
EZ9R62240 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 2P 40A 300mA AC бр. 61.45 лв. 73.74 лв.
EZ9R62263 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 2P 63A 300mA AC бр. 76.85 лв. 92.22 лв.
EZ9R62425 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 4P 25A 300mA AC бр. 67.30 лв. 80.76 лв.
EZ9R62440 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 4P 40A 300mA AC бр. 108.55 лв. 130.26 лв.
EZ9R62463 Дефектнотокова защита Д.Т.З. Easy9 RCCB XP 4P 63A 300mA AC бр. 114.75 лв. 137.70 лв.
EZ9D35606 Авт. прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 6A, крива С, 6000A, 30 mA, тип АС бр. 65.05 лв. 78.06 лв.
EZ9D35610 Авт. прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 10A, крива С, 6000A, 30 mA, тип АС бр. 58.80 лв. 70.56 лв.
EZ9D35616 Авт. прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 16A, крива С, 6000A, 30 mA, тип АС бр. 58.60 лв. 70.32 лв.
EZ9D35620 Авт. прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 20A, крива С, 6000A, 30 mA, тип АС бр. 58.95 лв. 70.74 лв.
EZ9D35625 Авт. прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 25A, крива С, 6000A, 30 mA, тип АС бр. 58.35 лв. 70.02 лв.
EZ9D35632 Авт. прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 32A, крива С, 6000A, 30 mA, тип АС бр. 64.20 лв. 77.04 лв.
EZ9D35640 Авт. прекъсвач с деф. защ., Easy 9, 1P + N, 40A, крива С, 6000A, 30 mA, тип АС бр. 73.75 лв. 88.50 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19