* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Екраниран кабел FR2OH2R16

FR2OH2R16 - Екраниран кабел за инсталации за контрол и сигнализация в индустрията.

  • Употребява се на места, където се изисква защита срещу вероятни влияния и смущения, породени от външни магнитни полета.

КАТАЛОГ Кабели FR20H2R16

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
FR2OH2R16 2X0,5B Кабел FR2OH2R16 2X0,5B бр. 0.94 лв. 1.13 лв.
FR2OH2R16 2X0,5M Кабел FR2OH2R16 2X0,5M бр. 0.94 лв. 1.13 лв.
FR2OH2R16 2X0,75B Кабел FR2OH2R16 2X0,75B бр. 1.17 лв. 1.40 лв.
FR2OH2R16 2X0,75M Кабел FR2OH2R16 2X0,75M бр. 1.17 лв. 1.40 лв.
FR2OH2R16 2X1,5B Кабел FR2OH2R16 2X1,5B бр. 1.69 лв. 2.03 лв.
FR2OH2R16 2X1,5M Кабел FR2OH2R16 2X1,5M бр. 1.69 лв. 2.03 лв.
FR2OH2R16 2X1B Кабел FR2OH2R16 2X1B бр. 1.37 лв. 1.64 лв.
FR2OH2R16 2X1M Кабел FR2OH2R16 2X1M бр. 1.37 лв. 1.64 лв.
FR2OH2R16 3G1,5B Кабел FR2OH2R16 3G1,5B бр. 2.20 лв. 2.64 лв.
FR2OH2R16 3G1,5M Кабел FR2OH2R16 3G1,5M бр. 2.20 лв. 2.64 лв.
FR2OH2R16 3G1B Кабел FR2OH2R16 3G1B бр. 1.73 лв. 2.08 лв.
FR2OH2R16 3G1M Кабел FR2OH2R16 3G1M бр. 1.73 лв. 2.08 лв.
FR2OH2R16 3X0,5B Кабел FR2OH2R16 3X0,5B бр. 1.21 лв. 1.45 лв.
FR2OH2R16 3X0,5M Кабел FR2OH2R16 3X0,5M бр. 1.21 лв. 1.45 лв.
FR2OH2R16 3X0,75B Кабел FR2OH2R16 3X0,75B бр. 1.47 лв. 1.76 лв.
FR2OH2R16 3X0,75M Кабел FR2OH2R16 3X0,75M бр. 1.47 лв. 1.76 лв.
FR2OH2R16 4G1,5B Кабел FR2OH2R16 4G1,5B бр. 2.85 лв. 3.42 лв.
FR2OH2R16 4G1,5M Кабел FR2OH2R16 4G1,5M бр. 2.85 лв. 3.42 лв.
FR2OH2R16 4G1B Кабел FR2OH2R16 4G1B бр. 2.22 лв. 2.66 лв.
FR2OH2R16 4G1M Кабел FR2OH2R16 4G1M бр. 2.22 лв. 2.66 лв.
FR2OH2R16 4G2,5B Кабел FR2OH2R16 4G2,5B бр. 4.13 лв. 4.96 лв.
FR2OH2R16 4G2,5M Кабел FR2OH2R16 4G2,5M бр. 4.13 лв. 4.96 лв.
FR2OH2R16 4G4B Кабел FR2OH2R16 4G4B бр. 6.37 лв. 7.64 лв.
FR2OH2R16 4G4M Кабел FR2OH2R16 4G4M бр. 6.37 лв. 7.64 лв.
FR2OH2R16 4X0,5B Кабел FR2OH2R16 4X0,5B бр. 1.40 лв. 1.68 лв.
FR2OH2R16 4X0,5M Кабел FR2OH2R16 4X0,5M бр. 1.40 лв. 1.68 лв.
FR2OH2R16 4X0,75B Кабел FR2OH2R16 4X0,75B бр. 1.70 лв. 2.04 лв.
FR2OH2R16 4X0,75M Кабел FR2OH2R16 4X0,75M бр. 1.70 лв. 2.04 лв.
FR2OH2R16 5G1B Кабел FR2OH2R16 5G1B бр. 2.68 лв. 3.22 лв.
FR2OH2R16 5X1M Кабел FR2OH2R16 5X1M бр. 2.68 лв. 3.22 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.