* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Индустриален кабел U-1000 R2V

U-1000 R2VСилов кабел с твърди жила, неподдържащ горенето, за полагане в кабелни скари, канали, гипсокартон, мазилка.

  • Не се препоръчва за директно полагане във вода.
  • Допуска се външно полагане в тръби и гофрета.

 КАТАЛОГ Кабели U-1000 R2V

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
U1000R2V 2G1,5B Кабел U1000R2V 2G1,5B м. 1.50 лв. 1.80 лв.
U1000R2V 3G1,5B Кабел U1000R2V 3G1,5B м. 1.97 лв. 2.36 лв.
U1000R2V 3G2,5B Кабел U1000R2V 3G2,5B м. 2.86 лв. 3.43 лв.
U1000R2V 3G4B Кабел U1000R2V 3G4B м. 4.55 лв. 5.46 лв.
U1000R2V 3G6B Кабел U1000R2V 3G6B м. 6.85 лв. 8.22 лв.
U1000R2V 4G1,5B Кабел U1000R2V 4G1,5B м. 2.53 лв. 3.04 лв.
U1000R2V 4G2,5B Кабел U1000R2V 4G2,5B м. 3.75 лв. 4.50 лв.
U1000R2V 4G4B Кабел U1000R2V 4G4B м. 5.94 лв. 7.13 лв.
U1000R2V 5G1,5B Кабел U1000R2V 5G1,5B м. 3.04 лв. 3.65 лв.
U1000R2V 5G10B Кабел U1000R2V 5G10B м. 17.46 лв. 20.95 лв.
U1000R2V 5G2,5B Кабел U1000R2V 5G2,5B м. 4.49 лв. 5.39 лв.
U1000R2V 5G4B Кабел U1000R2V 5G4B м. 7.28 лв. 8.74 лв.
U1000R2V 5G6B Кабел U1000R2V 5G6B м. 10.82 лв. 12.98 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.