* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Legrand Practibox S


Табла Legrand Practibox S
Таблата са с отличен дизайн, специално съобразен с жилищния сектор и подходящ за къщи, апартаменти и малки офис сгради,  гарантирано Legrand качество от Legrand . Модулни разпределителни табла подходящи за вграден и външен монтаж, окомплектовани със заземителни и нулеви клемореди


Табла Legrand Practibox S

Модулни разпределителни табла са с отличен дизайн, специално съобразен с жилищния сектор и подходящ за къщи, апартаменти и малки офис сгради.

Подходящи за вграден и външен монтаж, окомплектовани със заземителни и нулеви клемореди.

КАТАЛОГ табла Legrand


Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
134144 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 1 ред, 4М, 134144 бр. 10.55 лв. 12.66 лв.
134154 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 1 ред, 4М, 134154 бр. 10.55 лв. 12.66 лв.
134146 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 1 ред, 6М, 134146 бр. 17.50 лв. 21.00 лв.
134156 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 1 ред, 6М, 134156 бр. 17.50 лв. 21.00 лв.
134148 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 1 ред, 8М, 134148 бр. 20.60 лв. 24.72 лв.
134158 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 1 ред, 8М, 134158 бр. 20.60 лв. 24.72 лв.
135141 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 1 ред, 12М, 135141 бр. 23.65 лв. 28.38 лв.
135151 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 1 ред, 12М, 135151 бр. 23.65 лв. 28.38 лв.
137146 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 1 ред,1 8М, 137146 бр. 28.80 лв. 34.56 лв.
137156 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 1 ред,1 8М, 137156 бр. 28.80 лв. 34.56 лв.
137145 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 1 ред, 22М, 137145 бр. 34.95 лв. 41.94 лв.
137155 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 1 ред, 22М, 137155 бр. 34.95 лв. 41.94 лв.
135142 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 2 реда х 12, 24М, 135142 бр. 39.05 лв. 46.86 лв.
135152 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 2 реда х 12, 24М, 135152 бр. 39.05 лв. 46.86 лв.
137147 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 2 реда х 18, 36М, 137147 бр. 60.45 лв. 72.54 лв.
137157 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 2 реда х 18, 36М, 137157 бр. 60.45 лв. 72.54 лв.
135143 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 3 реда х 12, 36М, 135143 бр. 64.70 лв. 77.64 лв.
135153 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 3 реда х 12, 36М, 135153 бр. 64.70 лв. 77.64 лв.
135144 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 4 реда х 12, 48М, 135144 бр. 91.35 лв. 109.62 лв.
135154 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 4 реда х 12, 48М, 135154 бр. 91.35 лв. 109.62 лв.
137148 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 3 реда х 18, 54М, 137148 бр. 98.80 лв. 118.56 лв.
137158 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 3 реда х 18, 54М, 137158 бр. 98.80 лв. 118.56 лв.
137149 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с бяла врата , 4 реда х 18, 72М, 137149 бр. 133.40 лв. 160.08 лв.
137159 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в мазилка, с опушена врата , 4 реда х 18, 72М, 137159 бр. 133.40 лв. 160.08 лв.
134164 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в гипс-картон, с бяла врата , 1 ред, 4М, 134164 бр. 14.80 лв. 17.76 лв.
134174 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в гипс-картон, с опушена врата , 1 ред, 4М, 134174 бр. 14.80 лв. 17.76 лв.
134166 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в гипс-картон, с бяла врата , 1 ред, 6М, 134166 бр. 24.75 лв. 29.70 лв.
134176 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в гипс-картон, с опушена врата , 1 ред, 6М, 134176 бр. 24.75 лв. 29.70 лв.
134168 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в гипс-картон, с бяла врата , 1 ред, 8М, 134168 бр. 29.75 лв. 35.70 лв.
134178 Модулно табло Legrand Practibox S за вграждане в гипс-картон, с опушена врата , 1 ред, 8М, 134178 бр. 29.75 лв. 35.70 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.