* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ПВ-А1, H05V-U

Кабел ПВ-А1, H05V-U, H07V-U, H07V-R

Силов кабел с медно жило и PVC изолация за неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

Произведен в съответствие с БДС 4305 - 90.
Eксплоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел ПВ-А1, H05V-U

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043845 ПВ-А1 0.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.25 лв. 0.30 лв.
1043846 ПВ-А1 0.75 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.30 лв. 0.36 лв.
1043847 ПВ-А1 1 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.35 лв. 0.42 лв.
1043848 ПВ-А1 1.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.46 лв. 0.55 лв.
1043849 ПВ-А1 2.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.72 лв. 0.86 лв.
1043850 ПВ-А1 4 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 1.10 лв. 1.32 лв.
1043851 ПВ-А1 6 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 1.61 лв. 1.93 лв.
1043852 ПВ-А1 10 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 2.75 лв. 3.30 лв.
1043853 ПВ-А1 16 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 4.41 лв. 5.29 лв.
1043854 ПВ-А1 25 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 6.93 лв. 8.32 лв.
1043855 ПВ-А1 35 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 9.65 лв. 11.58 лв.
1043856 ПВ-А1 50 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 15.05 лв. 18.06 лв.
1043857 ПВ-А1 70 мм2 - цвят: бял, червен, черен, ж/з м. 21.55 лв. 25.86 лв.
1043858 ПВ-А1 95 мм2 - цвят: бял, червен, черен, ж/з м. 29.90 лв. 35.88 лв.
1043903 ПВ-А1 150 мм2 - цвят: бял, червен, черен, ж/з м. 46.50 лв. 55.80 лв.
1040000 ПВ-А1 185 мм2 - цвят: бял, червен, черен, ж/з м. 58.10 лв. 69.72 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.