* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ПВ-А2, H05V-K

Кабел ПВ-А2, H05V-K, H07V-K

Силов кабел с медни жила и PVC изолация за полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в табла, машини и апарати.

Eксплоатация при температура на околната среда -30 до +50 гр. С.

Каталог кабел ПВ-А2, H05V-K

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043859 ПВ-А2 0.35 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.20 лв. 0.24 лв.
1043860 ПВ-А2 0.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.23 лв. 0.28 лв.
1043861 ПВ-А2 0.75 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.28 лв. 0.34 лв.
1043862 ПВ-А2 1 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.33 лв. 0.40 лв.
1043863 ПВ-А2 1,5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.43 лв. 0.52 лв.
1043864 ПВ-А2 2.5 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 0.67 лв. 0.80 лв.
1043865 ПВ-А2 4 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 1.05 лв. 1.26 лв.
1043866 ПВ-А2 6 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 1.55 лв. 1.86 лв.
1043867 ПВ-А2 10 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 2.95 лв. 3.54 лв.
1043868 ПВ-А2 16 мм2 - цвят: бял, сив, син, червен, черен, жълт, зелен, ж/з, оранж, кафяв м. 4.30 лв. 5.16 лв.
1043869 ПВ-А2 25 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 6.65 лв. 7.98 лв.
1043870 ПВ-А2 35 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 9.35 лв. 11.22 лв.
1043871 ПВ-А2 50 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 16.80 лв. 20.16 лв.
1043872 ПВ-А2 70 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 23.15 лв. 27.78 лв.
1043873 ПВ-А2 95 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 29.65 лв. 35.58 лв.
1043874 ПВ-А2 120 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 38.95 лв. 46.74 лв.
1040076 ПВ-А2 150 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 47.80 лв. 57.36 лв.
1040077 ПВ-А2 185 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м. 57.30 лв. 68.76 лв.
1040078 ПВ-А2 240 мм2 - цвят: сив, син, червен, черен, зелен, ж/з м.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19