* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ПВО

Кабел ПВО  (рекордоман)

Проводник за въздушно окачване и напрежение Uo/U до 0.6/1 кV за свързване на жилища, постройки и сгради към въздушната електроразпределителна мрежа.

Каталог кабел ПВО

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040150 кабел ПВО 6 мм2 м. 2.45 лв. 2.94 лв.
1040151 кабел ПВО 10 мм2 м.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19