* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ПВО

Кабел ПВО  (рекордоман)

Проводник за въздушно окачване и напрежение Uo/U до 0.6/1 кV за свързване на жилища, постройки и сгради към въздушната електроразпределителна мрежа.

Каталог кабел ПВО

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040150 кабел ПВО 6 мм2 м. 2.45 лв. 2.94 лв.
1040151 кабел ПВО 10 мм2 м.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.