* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШВПЛ-А, H03VH-H

Плоски проводници /шнурове/ с гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация за свързване на електрически битови уреди и подвижни консуматори и апарати към електрическата мрежа.

Каталог кабел ШВПЛ-А, H03VH-H

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1043880 Кабел ШВПЛ-А, H03VH-H 2х0.35 - цвят: бял, прозрачен, черно/червен м. 0.53 лв. 0.64 лв.
1043881 Кабел ШВПЛ-А, H03VH-H 2х0.5 - цвят: бял, прозрачен, черно/червен м. 0.60 лв. 0.72 лв.
1043882 Кабел ШВПЛ-А, H03VH-H 2х0.75 - цвят: бял, прозрачен, черно/червен м. 0.83 лв. 1.00 лв.
1043883 Кабел ШВПЛ-А, H03VH-H 2х1 - цвят: бял, прозрачен, черно/червен м. 0.99 лв. 1.19 лв.
1041725 Кабел ШВПЛ-А, H03VH-H 2х1.5 - цвят: бял, прозрачен, черно/червен м. 1.40 лв. 1.68 лв.
1041751 Кабел ШВПЛ-А, H03VH-H 2х2.5 - цвят: бял, прозрачен, черно/червен м. 2.53 лв. 3.04 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19