* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШВПС, H05VV-F

Кабел ШВПС, H05VVH2-F, H05VV-F

Проводници /шнурове/ с гъвкави медни жила, с поливинилхлоридна изолация и обвивка с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила за свързване на електрически битови уреди и подвижни консуматори и апарати към електрическата мрежа.

Каталог кабел ШВПС, H05VV-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040191 Кабел ШВПС 2х1 H05VVH2-F, H05VV-F м. 0.54 лв. 0.65 лв.
1040192 Кабел ШВПС 2х1.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 0.74 лв. 0.89 лв.
1040193 Кабел ШВПС 2х2.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.16 лв. 1.39 лв.
1040194 Кабел ШВПС 2х4 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.78 лв. 2.14 лв.
1040195 Кабел ШВПС 3х0.75 H05VVH2-F, H05VV-F м.
1040196 Кабел ШВПС 3х1 H05VVH2-F, H05VV-F м. 0.73 лв. 0.88 лв.
1040197 Кабел ШВПС 3х1.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.03 лв. 1.24 лв.
1040198 Кабел ШВПС 3х2.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.64 лв. 1.97 лв.
1040199 Кабел ШВПС 3х4 H05VVH2-F, H05VV-F м. 2.54 лв. 3.05 лв.
1040212 Кабел ШВПС 3х6 H05VVH2-F, H05VV-F м. 3.73 лв. 4.48 лв.
1040200 Кабел ШВПС 4х0.75 H05VVH2-F, H05VV-F м.
1040201 Кабел ШВПС 4х1 H05VVH2-F, H05VV-F м. 0.96 лв. 1.15 лв.
1040202 Кабел ШВПС 4х1.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.34 лв. 1.61 лв.
1040203 Кабел ШВПС 4х2.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 2.13 лв. 2.56 лв.
1040204 Кабел ШВПС 4х4 H05VVH2-F, H05VV-F м. 3.31 лв. 3.97 лв.
1040205 Кабел ШВПС 4х6 H05VVH2-F, H05VV-F м. 4.96 лв. 5.95 лв.
1040206 Кабел ШВПС 5х0.75 H05VVH2-F, H05VV-F м.
1040801 Кабел ШВПС 5х1 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.20 лв. 1.44 лв.
1040207 Кабел ШВПС 5х1.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.70 лв. 2.04 лв.
1040208 Кабел ШВПС 5х2.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 2.66 лв. 3.19 лв.
1040209 Кабел ШВПС 5х4 H05VVH2-F, H05VV-F м. 4.17 лв. 5.00 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19