* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШВПС, H05VV-F

Кабел ШВПС, H05VVH2-F, H05VV-F

Проводници /шнурове/ с гъвкави медни жила, с поливинилхлоридна изолация и обвивка с паралелно положени или усукани в сноп изолирани жила за свързване на електрически битови уреди и подвижни консуматори и апарати към електрическата мрежа.

Каталог кабел ШВПС, H05VV-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040191 H05VV-F/ШВПС 2Х1 Кабел ШВПС 2х1 H05VVH2-F, H05VV-F м. 0.87 лв. 1.04 лв.
1040192 H05VV-F/ШВПС 2Х1.5 Кабел ШВПС 2х1.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.23 лв. 1.48 лв.
1040193 H05VV-F/ШВПС 2Х2.5 Кабел ШВПС 2х2.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.86 лв. 2.23 лв.
1040194 H05VV-F/ШВПС 2Х4 Кабел ШВПС 2х4 H05VVH2-F, H05VV-F м. 2.87 лв. 3.44 лв.
1040195 H05VV-F/ШВПС 3Х0.75 Кабел ШВПС 3х0.75 H05VVH2-F, H05VV-F м. 0.97 лв. 1.16 лв.
1040196 H05VV-F/ШВПС 3Х1 Кабел ШВПС 3х1 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.18 лв. 1.42 лв.
1040197 H05VV-F/ШВПС 3Х1.5 Кабел ШВПС 3х1.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.67 лв. 2.00 лв.
1040198 H05VV-F/ШВПС 3Х2.5 Кабел ШВПС 3х2.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 2.63 лв. 3.16 лв.
1040199 H05VV-F/ШВПС 3Х4 Кабел ШВПС 3х4 H05VVH2-F, H05VV-F м. 4.08 лв. 4.90 лв.
1040212 H05VV-F/ШВПС 3Х6 Кабел ШВПС 3х6 H05VVH2-F, H05VV-F м. 6.09 лв. 7.31 лв.
1040200 H05VV-F/ШВПС 4Х0.75 Кабел ШВПС 4х0.75 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.23 лв. 1.48 лв.
1040201 H05VV-F/ШВПС 4Х1 Кабел ШВПС 4х1 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.55 лв. 1.86 лв.
1040202 H05VV-F/ШВПС 4Х1.5 Кабел ШВПС 4х1.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 2.22 лв. 2.66 лв.
1040203 H05VV-F/ШВПС 4Х2.5 Кабел ШВПС 4х2.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 3.39 лв. 4.07 лв.
1040204 H05VV-F/ШВПС 4Х4 Кабел ШВПС 4х4 H05VVH2-F, H05VV-F м. 5.20 лв. 6.24 лв.
1040205 H05VV-F/ШВПС 4Х6 Кабел ШВПС 4х6 H05VVH2-F, H05VV-F м. 8.28 лв. 9.94 лв.
1040206 H05VV-F/ШВПС 5Х0.75 Кабел ШВПС 5х0.75 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.53 лв. 1.84 лв.
1040801 H05VV-F/ШВПС 5Х1 Кабел ШВПС 5х1 H05VVH2-F, H05VV-F м. 1.88 лв. 2.26 лв.
1040207 H05VV-F/ШВПС 5Х1.5 Кабел ШВПС 5х1.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 2.75 лв. 3.30 лв.
1040208 H05VV-F/ШВПС 5Х2.5 Кабел ШВПС 5х2.5 H05VVH2-F, H05VV-F м. 4.22 лв. 5.06 лв.
1040209 H05VV-F/ШВПС 5Х4 Кабел ШВПС 5х4 H05VVH2-F, H05VV-F м. 6.49 лв. 7.79 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19