* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКГД, H01N2-D

Кабел ШКГД, H01N2-D

Шлангов кабел за електродъгово заваряване, използван за свъзване на електроди в заваръчната верига на машините за електродъгово заваряване за работни напрежения до 100 V.

Каталог кабел ШКГД, H01N2-D

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1041000 Кабел ШКГД 1х10 H01N2-D м.
1041001 Кабел ШКГД 1х16 H01N2-D м. 6.64 лв. 7.97 лв.
1041002 Кабел ШКГД 1х25 H01N2-D м. 9.53 лв. 11.44 лв.
1041003 Кабел ШКГД 1х35 H01N2-D м. 13.27 лв. 15.92 лв.
1041004 Кабел ШКГД 1х50 H01N2-D м. 18.65 лв. 22.38 лв.
1041005 Кабел ШКГД 1х70 H01N2-D м.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.