* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКПЛ, H05RR-F

Кабел ШКПЛ, H05RR-F, CGLG, S05RR-F 

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за свързване на електрически уреди и подвижни консуматори към мрежи за променлив ток с номинално напрежение Uo/U 300/500 V, за ниски и средни механични натоварвания.

Каталог кабел ШКПЛ, H05RR-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040890 Кабел ШКПЛ 2х1 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 1.19 лв. 1.43 лв.
1041007 Кабел ШКПЛ 2х1.5 H05RR-F, CGLG м. 1.36 лв. 1.63 лв.
1041008 Кабел ШКПЛ 2х2.5 H05RR-F, CGLG м. 1.94 лв. 2.33 лв.
1041009 Кабел ШКПЛ 2х4 H05RR-F, CGLG м. 2.73 лв. 3.28 лв.
1041010 Кабел ШКПЛ 3х1 H05RR-F, CGLG м. 1.77 лв. 2.12 лв.
1041011 Кабел ШКПЛ 3х1.5 H05RR-F, CGLG м. 1.96 лв. 2.35 лв.
1041012 Кабел ШКПЛ 3х2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 2.52 лв. 3.02 лв.
1043900 Кабел ШКПЛ 3х2.5+1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 3.04 лв. 3.65 лв.
1041013 Кабел ШКПЛ 3х4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 3.83 лв. 4.60 лв.
1043901 Кабел ШКПЛ 3х4+2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 4.58 лв. 5.50 лв.
1043902 Кабел ШКПЛ 3х6+4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 6.93 лв. 8.32 лв.
1041014 Кабел ШКПЛ 4х1 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 2.19 лв. 2.63 лв.
1041015 Кабел ШКПЛ 4х1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 2.29 лв. 2.75 лв.
1041016 Кабел ШКПЛ 4х2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 3.26 лв. 3.91 лв.
1041017 Кабел ШКПЛ 4х4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 4.89 лв. 5.87 лв.
1041072 Кабел ШКПЛ 5х1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 3.03 лв. 3.64 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19