* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКПЛ, H05RR-F

Кабел ШКПЛ, H05RR-F, CGLG, S05RR-F 

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за свързване на електрически уреди и подвижни консуматори към мрежи за променлив ток с номинално напрежение Uo/U 300/500 V, за ниски и средни механични натоварвания.

Каталог кабел ШКПЛ, H05RR-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
1040890 H05RR-F/ШКПЛ 2Х1 Кабел ШКПЛ 2х1 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 1.32 лв. 1.58 лв.
1041072 H07RN-F/ШКПТ 5Х2.50 Кабел ШКПЛ 5х1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 5.77 лв. 6.92 лв.
1041007 H05RR-F/ШКПЛ 2Х1.50 Кабел ШКПЛ 2х1.5 H05RR-F, CGLG м. 1.79 лв. 2.15 лв.
1041008 H05RR-F/ШКПЛ 2Х2.50 Кабел ШКПЛ 2х2.5 H05RR-F, CGLG м. 2.73 лв. 3.28 лв.
1041009 H05RR-F/ШКПЛ 2Х4 Кабел ШКПЛ 2х4 H05RR-F, CGLG м. 4.24 лв. 5.09 лв.
1041010 H05RR-F/ШКПЛ 3Х1 Кабел ШКПЛ 3х1 H05RR-F, CGLG м. 1.80 лв. 2.16 лв.
1041011 H05RR-F/ШКПЛ 3Х1.50 Кабел ШКПЛ 3х1.5 H05RR-F, CGLG м. 2.48 лв. 2.98 лв.
1041012 H05RR-F/ШКПЛ 3Х2.50 Кабел ШКПЛ 3х2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 3.91 лв. 4.69 лв.
1043900 Кабел ШКПЛ 3х2.5+1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м.
1041013 H05RR-F/ШКПЛ 3Х4 Кабел ШКПЛ 3х4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 5.90 лв. 7.08 лв.
1043901 Кабел ШКПЛ 3х4+2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м.
1043902 Кабел ШКПЛ 3х6+4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м.
1041014 H05RR-F/ШКПЛ 4Х1 Кабел ШКПЛ 4х1 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 2.30 лв. 2.76 лв.
1041015 H05RR-F/ШКПЛ 4Х1.50 Кабел ШКПЛ 4х1.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 3.19 лв. 3.83 лв.
1041016 H05RR-F/ШКПЛ 4Х2.50 Кабел ШКПЛ 4х2.5 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 5.06 лв. 6.07 лв.
1041017 H05RR-F/ШКПЛ 4Х4 Кабел ШКПЛ 4х4 H05RR-F, CGLG, S05RR-F м. 7.93 лв. 9.52 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19