* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКПТ, H07RN-F

Кабел ШКПТ, H07RN-F, CGSG, CGTG

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V за свързване на съоръжения и машини в промишлени и индустриални обекти, при средни механични натоварвания.

Кабел ШКПТ, H07RN-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
Кабел ШКПТ 2х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.21 лв. 1.45 лв.
Кабел ШКПТ 2х1,5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.42 лв. 1.70 лв.
1080722 Кабел ШКПТ 2х2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.00 лв. 2.40 лв.
1042013 Кабел ШКПТ 2х4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.83 лв. 3.40 лв.
1043890 Кабел ШКПТ 2х6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 4.13 лв. 4.96 лв.
1043891 Кабел ШКПТ 2х10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 7.58 лв. 9.10 лв.
1040631 Кабел ШКПТ 2х16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 10.42 лв. 12.50 лв.
Кабел ШКПТ 2х25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 16.17 лв. 19.40 лв.
Кабел ШКПТ 3х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.83 лв. 2.20 лв.
1041049 Кабел ШКПТ 3х1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.04 лв. 2.45 лв.
1041040 Кабел ШКПТ 3х2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.63 лв. 3.16 лв.
1041041 Кабел ШКПТ 3х2.5+1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 3.17 лв. 3.80 лв.
1041042 Кабел ШКПТ 3х4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 4.00 лв. 4.80 лв.
1041043 Кабел ШКПТ 3х4+2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 4.75 лв. 5.70 лв.
1040083 Кабел ШКПТ 3х6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 5.92 лв. 7.10 лв.
1041044 Кабел ШКПТ 3х6+4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 7.17 лв. 8.60 лв.
1040082 Кабел ШКПТ 3х10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 10.65 лв. 12.78 лв.
1041045 Кабел ШКПТ 3х10+6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 12.85 лв. 15.42 лв.
1043892 Кабел ШКПТ 3х16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 14.75 лв. 17.70 лв.
1041046 Кабел ШКПТ 3х16+10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 17.41 лв. 20.89 лв.
1043893 Кабел ШКПТ 3х25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 27.58 лв. 33.10 лв.
1041047 Кабел ШКПТ 3х25+16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 33.63 лв. 40.36 лв.
1043894 Кабел ШКПТ 3х35 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 37.65 лв. 45.18 лв.
1041064 Кабел ШКПТ 3х35+16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 43.90 лв. 52.68 лв.
1043895 Кабел ШКПТ 3х50 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 56.50 лв. 67.80 лв.
1041067 Кабел ШКПТ 3х50+25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 65.50 лв. 78.60 лв.
1043896 Кабел ШКПТ 3х70 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 79.50 лв. 95.40 лв.
1041061 Кабел ШКПТ 3х70+35 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 89.00 лв. 106.80 лв.
Кабел ШКПТ 4х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.29 лв. 2.75 лв.
1041051 Кабел ШКПТ 4х1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.40 лв. 2.88 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19