* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКПТ, H07RN-F

Кабел ШКПТ, H07RN-F, CGSG, CGTG

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V за свързване на съоръжения и машини в промишлени и индустриални обекти, при средни механични натоварвания.

Кабел ШКПТ, H07RN-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
H07RN-F/ШКПТ 2Х1 Кабел ШКПТ 2х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.45 лв. 1.74 лв.
H07RN-F/ШКПТ 2Х1.50 Кабел ШКПТ 2х1,5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.69 лв. 2.03 лв.
1080722 H07RN-F/ШКПТ 2Х2.50 Кабел ШКПТ 2х2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.64 лв. 3.17 лв.
1042013 H07RN-F/ШКПТ 2Х4 Кабел ШКПТ 2х4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 4.18 лв. 5.02 лв.
1043890 H07RN-F/ШКПТ 2Х6 Кабел ШКПТ 2х6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 5.97 лв. 7.16 лв.
1043891 H07RN-F/ШКПТ 2Х10 Кабел ШКПТ 2х10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 10.32 лв. 12.38 лв.
1040631 H07RN-F/ШКПТ 2Х16 Кабел ШКПТ 2х16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 14.88 лв. 17.86 лв.
H07RN-F/ШКПТ 2Х25 Кабел ШКПТ 2х25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 22.25 лв. 26.70 лв.
H07RN-F/ШКПТ 3Х1 Кабел ШКПТ 3х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.93 лв. 2.32 лв.
1041049 H07RN-F/ШКПТ 3Х1.50 Кабел ШКПТ 3х1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.37 лв. 2.84 лв.
1041040 H07RN-F/ШКПТ 3Х2.50 Кабел ШКПТ 3х2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 3.68 лв. 4.42 лв.
1041041 H07RN-F/ШКПТ 3Х2.50+1.50 Кабел ШКПТ 3х2.5+1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м.
1041042 H07RN-F/ШКПТ 3Х4 Кабел ШКПТ 3х4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 5.54 лв. 6.65 лв.
1041043 H07RN-F/ШКПТ 3Х4+2.50 Кабел ШКПТ 3х4+2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м.
1040083 H07RN-F/ШКПТ 3Х6 Кабел ШКПТ 3х6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 8.04 лв. 9.65 лв.
1041044 H07RN-F/ШКПТ 3Х6+4 Кабел ШКПТ 3х6+4 H07RN-F, CGSG, CGTG м.
1040082 H07RN-F/ШКПТ 3Х10 Кабел ШКПТ 3х10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 13.96 лв. 16.75 лв.
1041045 H07RN-F/ШКПТ 3Х10+6 Кабел ШКПТ 3х10+6 H07RN-F, CGSG, CGTG м.
1043892 H07RN-F/ШКПТ 3Х16 Кабел ШКПТ 3х16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 21.21 лв. 25.45 лв.
1041046 H07RN-F/ШКПТ 3Х16+10 Кабел ШКПТ 3х16+10 H07RN-F, CGSG, CGTG м.
1043893 H07RN-F/ШКПТ 3Х25 Кабел ШКПТ 3х25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 32.23 лв. 38.68 лв.
1041047 H07RN-F/ШКПТ 3Х25+16 Кабел ШКПТ 3х25+16 H07RN-F, CGSG, CGTG м.
1043894 H07RN-F/ШКПТ 3Х35 Кабел ШКПТ 3х35 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 40.53 лв. 48.64 лв.
1041064 H07RN-F/ШКПТ 3Х35+16 Кабел ШКПТ 3х35+16 H07RN-F, CGSG, CGTG м.
1043895 H07RN-F/ШКПТ 3Х50 Кабел ШКПТ 3х50 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 69.26 лв. 83.11 лв.
1041067 H07RN-F/ШКПТ 3Х50+25 Кабел ШКПТ 3х50+25 H07RN-F, CGSG, CGTG м.
1043896 H07RN-F/ШКПТ 3Х70 Кабел ШКПТ 3х70 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 96.77 лв. 116.12 лв.
1041061 H07RN-F/ШКПТ 3Х70+35 Кабел ШКПТ 3х70+35 H07RN-F, CGSG, CGTG м.
H07RN-F/ШКПТ 4Х1 Кабел ШКПТ 4х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.41 лв. 2.89 лв.
1041051 H07RN-F/ШКПТ 4Х1.50 Кабел ШКПТ 4х1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.98 лв. 3.58 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19