* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел ШКПТ, H07RN-F

Кабел ШКПТ, H07RN-F, CGSG, CGTG

Гъвкав шлангов кабел с каучукова изолация и обвивка за напрежение 450/750 V за свързване на съоръжения и машини в промишлени и индустриални обекти, при средни механични натоварвания.

Кабел ШКПТ, H07RN-F

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
Кабел ШКПТ 2х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.20 лв. 1.44 лв.
Кабел ШКПТ 2х1,5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.36 лв. 1.63 лв.
1080722 Кабел ШКПТ 2х2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.95 лв. 2.34 лв.
1042013 Кабел ШКПТ 2х4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.75 лв. 3.30 лв.
1043890 Кабел ШКПТ 2х6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 3.99 лв. 4.79 лв.
1043891 Кабел ШКПТ 2х10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 7.32 лв. 8.78 лв.
1040631 Кабел ШКПТ 2х16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 10.07 лв. 12.08 лв.
Кабел ШКПТ 2х25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 15.64 лв. 18.77 лв.
Кабел ШКПТ 3х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.78 лв. 2.14 лв.
1041049 Кабел ШКПТ 3х1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 1.97 лв. 2.36 лв.
1041040 Кабел ШКПТ 3х2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.53 лв. 3.04 лв.
1041041 Кабел ШКПТ 3х2.5+1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 3.06 лв. 3.67 лв.
1041042 Кабел ШКПТ 3х4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 3.85 лв. 4.62 лв.
1041043 Кабел ШКПТ 3х4+2.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 4.61 лв. 5.53 лв.
1040083 Кабел ШКПТ 3х6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 5.73 лв. 6.88 лв.
1041044 Кабел ШКПТ 3х6+4 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 6.95 лв. 8.34 лв.
1040082 Кабел ШКПТ 3х10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 10.31 лв. 12.37 лв.
1041045 Кабел ШКПТ 3х10+6 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 12.41 лв. 14.89 лв.
1043892 Кабел ШКПТ 3х16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 14.27 лв. 17.12 лв.
1041046 Кабел ШКПТ 3х16+10 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 17.41 лв. 20.89 лв.
1043893 Кабел ШКПТ 3х25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 26.67 лв. 32.00 лв.
1041047 Кабел ШКПТ 3х25+16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 32.52 лв. 39.02 лв.
1043894 Кабел ШКПТ 3х35 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 36.41 лв. 43.69 лв.
1041064 Кабел ШКПТ 3х35+16 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 42.47 лв. 50.96 лв.
1043895 Кабел ШКПТ 3х50 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 52.34 лв. 62.81 лв.
1041067 Кабел ШКПТ 3х50+25 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 60.68 лв. 72.82 лв.
1043896 Кабел ШКПТ 3х70 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 73.68 лв. 88.42 лв.
1041061 Кабел ШКПТ 3х70+35 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 82.45 лв. 98.94 лв.
Кабел ШКПТ 4х1 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.20 лв. 2.64 лв.
1041051 Кабел ШКПТ 4х1.5 H07RN-F, CGSG, CGTG м. 2.31 лв. 2.77 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19