* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел алармен

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
7000042 Алармен 4x0.22mm2 +2x0.50mm2 100m. По заявка м. 0.47 лв. 0.56 лв.
7000043 Алармен 6x0.22mm2 +2x0.50mm2 100m. По заявка м. 0.56 лв. 0.67 лв.
7000044 Aлармен 4х0.22мм2 100m м. 0.28 лв. 0.34 лв.
7000045 Алармен 6x0.22mm 100м макара DORTLER м.
7000046 Алармен 6x0.22mm 100m м. 0.26 лв. 0.31 лв.
7000047 Алармен 6x0.22mm екраниран 100m м. 0.30 лв. 0.36 лв.
7000048 Алармен 8x0.22mm 100m м. 0.38 лв. 0.46 лв.
7000049 Алармен 8x0.22mm екраниран 100m м. 0.45 лв. 0.54 лв.
7000050 Захранващ 2х0.75 мм бял. метриран. многожилен 200m DORTLER м.
7000051 Захранващ 2х0.75 мм бял. метриран. многожилен 200m, двойна PVC изолация м. 0.32 лв. 0.38 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.