* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Кабел за пожароизвестяване       

Трудно горим кабел с ниско съдържание на халогенни елементи.

Наш номер Кат. номер Име Мярка Цена без ДДС Цена с ДДС
7000052 Пожарен J-Y(L)Y 2x0.60mm2 100m. (по заявка) м.
7000053 Пожарен J-Y(L)Y 2x0.80mm2 плътно жило 200m. Shielded (по заявка) м.
7000054 Пожарен J-Y(L)Y 2x0.80mm2+1х0.22мм2 многожичен 200m. Shielded (по заявка) м.
7000055 Пожарен J-Y(L)Y 2x0.80mm2 100m. и 200m. Ролки м.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19