* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Автоматичен прекъсвач iC60N 4P 63A, крива D, 6000 A
Кат. номер A9F75463
Наш номер 1110061
Мярка бр.
Цена без ДДС: 247.00 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19