* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Автоматичен прекъсвач iC60H 1P 10A, крива D, 10000 A
Кат. номер A9F85110
Наш номер 1110154
Мярка бр.
Цена без ДДС: 19.47 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19