* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Автоматичен прекъсвач iC60H 4P 4A, крива D, 10000 A
Кат. номер A9F85404
Наш номер 1110194
Мярка бр.
Цена без ДДС: 158.85 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19