* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Дефектнотокова защита Д.Т.З. VIGI iС60, серия Acti 9, 2P 25А 300mA AC
Кат. номер A9V44225
Наш номер 1110548
Мярка бр.
Цена без ДДС: 100.15 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19