* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Двоен контактен блок, 2N/O
Кат. номер ZBE203
Наш номер 1111351
Мярка бр.
Цена без ДДС: 13.85 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19