* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Цокъл, винтови клеми, 230 Vac/dc за релета 60Vdc
Кат. номер RSLZVA4
Наш номер 1110833
Мярка бр.
Цена без ДДС: 10.55 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19