* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Дефектнотокова защита Vigi NG125 4P 63A 300MA A
Кат. номер 19016
Наш номер
Мярка бр.
Цена без ДДС: 322.65 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19