* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име кабел СВТТ 3х150 + 70
Кат. номер
Наш номер 1043180
Мярка м.
Цена без ДДС: 111.49 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19