* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Кабел FROR 16x2,5 мм2, 450/750V, има ж/з проводник
Кат. номер FROR 16G2,5B
Наш номер
Мярка м.
Цена без ДДС: 8.93 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19