* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Кабел FG7OR 4x185 мм2, 0,6/1kV, има ж/з проводник
Кат. номер FG7OR 4G185B
Наш номер
Мярка м.
Цена без ДДС: 125.66 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19