* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Допълнителен модул - Digital and Analog I/O
Кат. номер VW3A3203
Наш номер
Мярка бр.
Цена без ДДС: 152.60 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19