* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име WAGO конектор женски 10 входа, кабел до 2.5 мм2
Кат. номер 231-110
Наш номер 1070352
Мярка бр.
Цена без ДДС: 6.45 лв.


КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19