* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име 3P3D TM250D защита за прекъсвач NSX250
Кат. номер LV431430
Наш номер 1011069
Мярка бр.
Цена без ДДС: 413.50 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19