* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Аксесоар удълж. жълто-червена върт. ръкохватка NSX100-250
Кат. номер LV429340
Наш номер 1011088
Мярка бр.
Цена без ДДС: 143.95 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19