* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Контактор 3P+O VIS 220/230V 50/60HZ
Кат. номер LC1K1601M7
Наш номер 1013027
Мярка бр.
Цена без ДДС: 58.62 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.