* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Контактори - Аксесоари
Кат. номер LAD9R1V
Наш номер 1013255
Мярка бр.
Цена без ДДС: 17.80 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19