* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Термомагнитен моторен прекъсвач GV2ME, 24-32А
Кат. номер GV2ME32
Наш номер 1013414
Мярка бр.
Цена без ДДС: 168.95 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19