* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Допълнителен контактен блок НО + НО
Кат. номер GVAN20
Наш номер 1013439
Мярка бр.
Цена без ДДС: 11.20 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19