* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Термична защита модел К, 0,23-0,36А
Кат. номер LR2K0303
Наш номер 1013101
Мярка бр.
Цена без ДДС: 40.35 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19