* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Термична защита модел D, 17-25А
Кат. номер LRD22
Наш номер 1013310
Мярка бр.
Цена без ДДС: 62.05 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19