* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Товаров прекъсвач INS500 3P с червена ръкохватка и жълт щит
Кат. номер 31132
Наш номер 1011428
Мярка бр.
Цена без ДДС: 585.26 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19