* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Аксесоари за защита на веригите AUTO UA 380/415VAC 440V 60HZ
Кат. номер 29380
Наш номер 1011277
Мярка бр.
Цена без ДДС: 973.70 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19