* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Табло Pragma В.М. 1 ред по 24 модула
Кат. номер PRA20124
Наш номер 1011608
Мярка бр.
Цена без ДДС: 183.25 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19