* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Интерфейс 3 ред по 7 модула за табло PRAGMA 24
Кат. номер PRA06324
Наш номер 1011658
Мярка бр.
Цена без ДДС: 115.25 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19