* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Двуполюсен ключ 20АХ с индикаторна лампа бял двумодулен (механизъм)
Кат. номер MGU3.224.18S
Наш номер 1012028
Мярка бр.
Цена без ДДС: 26.85 лв.
„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.