* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Декоративен капак слонова кост двумодулен (механизъм)
Кат. номер MGU9.866.25
Наш номер 1012074
Мярка бр.
Цена без ДДС: 1.05 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19