* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име кабел САВБТ 4х120 6/1 kV
Кат. номер САВБТ 4Х120
Наш номер 1043478
Мярка м.
Цена без ДДС: 51.00 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19