* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Шинопровод за електроразпределение KS - прав участък 400А 3P 3м с 6 изхода
Кат. номер KSA400ED4306
Наш номер 1014984
Мярка бр.
Цена без ДДС: 1336.20 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19