* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Телефонна розетка RJ11 алуминий едномодулен (механизъм)
Кат. номер MGU3.490.30
Наш номер 1012390
Мярка бр.
Цена без ДДС: 8.00 лв.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19