* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Детектор за движение argus 360 градуса
Кат. номер MTN564419
Наш номер 1010725
Мярка бр.
Цена без ДДС: 173.80 лв.

Детектора ARGUS 360, монтиран на тавана в предверието на сграда осигурява
автоматичен контрол на осветлението, в зависимост от зададеното ниво на
осветеност (настройваемо) и зададеният период на осветеност. Използването на превключвател (опция), скрит от погледа на минувачите, позволява принудителен контрол на осветлението, когато се налага.

„КИД Груп“ ООД уведомява заинтерисованите страни, че има инвестиционното намерение да изгради „Складова база и съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ върху собствените си имоти ПИ 47295.16.8, 47295.16.9 и 47295.16.10 в землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив.