* Цените на стоките са валидни само при покупка чрез електронния магазин!

Име Девиаторен ключ СХ6 бял Макел Лилиум натурал
Кат. номер 55005
Наш номер 1030756
Мярка бр.
Цена без ДДС: 3.60 лв.
бр.
КИД ГРУП ООД сключи договор BG16RFOP002-2.073-1647-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19